Mobilități outgoing

În baza contractului instituţional încheiat cu Agenţia Naţională pentru Acţiunea-Cheie 1 (KA131-HED si KA171-HED) şi în baza acordurilor inter-instituţionale încheiate, UTCB derulează următoarele tipuri de mobilitaţi:

Bursa de Mobilitate Externă oferită de UTCB suplimentează numai perioada de studii.

IMPORTANT

Studenţii vor primi finanţare doar pentru mobilităţile care se desfășoară în format fizic (au loc în ţara de destinaţie, în format fizic, online sau mixt).
Studenţii nu vor primi finanţare pentru mobilităţile desfășurate în format virtual (în ţara de origine). De asemenea, aceste tipuri de mobilităţi se pot desfășura 100% în format virtual doar în situaţia în care nu intervine vreun caz de forţă majoră care să împiedice desfășurarea unei perioade minime de 3 luni (pentru mobilităţile de studiu) sau de 2 luni (pentru mobilităţile de practică) în format fizic.
Studenţii care își desfășoară mobilitatea în format blended (atât în ţara de origine, cât și în ţara de destinaţie), vor primi finanţare doar pentru perioada de mobilitate desfășurată în ţara gazdă (fizic, online sau mixt).

O perioadă de mobilitate a personalului în străinătate poate combina activități de predare și de formare. Orice perioadă de predare sau de formare în străinătate poate fi realizată sub formă de mobilitate mixtă (blended mobility).

Durata unei mobilități pentru personal

Condiții adiționale referitoare la activitatea didactică în cadrul mobilităților de predare:

Cuantumul bursei Erasmus+ pentru predare/formare variază între 140 şi 180 Euro/zi, în funcţie de ţara de destinaţie. Complementar, se cofinanţează şi cheltuielile de transport cu sume cuprinse între 180 şi 360 Euro în funcţie de distanţă.

Selecţia candidaţilor, care are permanent în vedere criteriul transparenţei şi a egalităţii de şanse, este făcută de către comisia alcătuită din Consiliul CRI. Acesta este compus din câte un reprezentant al fiecărei facultăţi şi este prezidat de coordonatorul instituţional Erasmus+. Criteriile principale de selecţie sunt rezultatele profesionale şi competenţele lingvistice pentru studiu sau predare, în conformitate cu prevederile acordurilor bilaterale.

Selecţia studenților outgoing se face în conformitate cu regulamentul şi metodologia aprobate de Senatul UTCB, și pot fi consultate aici: Regulamente Erasmus

Anunț selecție ERASMUS+, an 2021-2022

Rezultate selecție ERASMUS+, an 2021-2022

Anunț selecție ERASMUS+, semestrul 2, 2021-2022

Rezultate selecție ERASMUS+ semestrul 2, 2021-2022

Anunț selecție ERASMUS+, an 2022-2023 

Rezultate selecție ERASMUS+, an 2022-2023

Anunț selecție ERASMUS+, semestrul 2, 2022-2023

Rezultate selecție ERASMUS+, semestrul 2, 2022-2023

Anunț selecție ERASMUS+, an 2023-2024 

Rezultate selecție ERASMUS+, an 2023-2024

Rezultate selecție ERASMUS+, semestrul 2, 2023-2024

Ghidul „Student Erasmus în vreme de pandemie”, publicat de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP), cuprinde informaţii destinate studenţilor cu privire la organizarea mobilităţilor în contextul COVID-19.

Depunere dosare de înscriere/candidatură mobilităţi:

mobilităţi studenţi: Doina IRODEL
e-mail: erasmusin@utcb.ro
tel. 0212421208/229
mobilităţi cadre didactice şi personal nedidactic: Mia TRIFU
e-mail: iro@utcb.ro
tel. 0212421208/139

DOSARUL DE CANDIDATURA – mobilitati pentru studenţi

Dosarul de candidatură se depune ON-LINE, in format pdf, la Biroul Erasmus+ (erasmusin@utcb.ro) şi trebuie să conţină:

Studentul va specifica în cerere dacă doreşte să îşi depună candidatura pentru mai multe universităţi, precizând ordinea preferinţelor. Schimbarea destinaţiei, ulterioară selecţiei, datorată opţiunii personale a candidatului sau a unor probleme neprevăzute intervenite la universitatea gazdă, se poate face numai în măsura în care rămân destinaţii neatribuite altor candidaţi.

Lista acordurilor ERASMUS+ (DESCARCA) 

DOSARUL DE CANDIDATURA – mobilităţi pentru cadre didactice cu scop de predare sau pregătire/formare (STA/STT)

Dosarul de candidatură se depune la Biroul Erasmus+ (iro@utcb.ro) şi trebuie să conţină:

– cererea de deplasare tip (DESCARCA)

– invitaţia din partea universităţii gazdă;

– formularul „Staff mobility for teaching/training agreement” (cu specificarea conţinutului prelegerilor şi a programului de desfăşurare, pentru justificarea perioadei solicitate), aprobat de reprezentantul universităţii gazdă (STA descarca), (STT descarca).

Informaţii utile:

– orice cadru didactic poate beneficia de o mobilitate ERASMUS+ cu scop de predare, cu condiţia să îndeplinească următoarele criterii:

– mobilitatea pentru care se solicitată finanţarea se realizează la o universitate participantă la programul Erasmus+, cu care UTCB a încheiat un acord bilateral;

– subiectele conținute în programul de predare trebuie să facă parte din curricula universității gazdă;

– bareme aplicabile pentru contribuțiile la costurile pe număr de unități (KA103-2019); (KA131-HED_2022) (KA131; KA171-HED 2023)

– la încheierea perioadei de predare sau pregătire/formare, institutia gazdă eliberează un certificat care să ateste realizarea programului convenit.