Mobilități outgoing KA1

În baza contractului instituţional încheiat cu Agenţia Naţională pentru Acţiunea-Cheie 1 (KA1) şi în baza acordurilor inter – instituţionale încheiate, UTCB derulează următoarele tipuri de mobilitaţi:

Începând cu anul universitar 2018 – 2019 regulamentul Erasmus+ solicită ca programul mobilităţilor de predare să conţină elemente de dezvoltare curriculară şi de perfecţionare a tehnicilor de predare.

Selecţia candidaţilor, care are permanent în vedere criteriul transparenţei şi a egalităţii de şanse, este făcută de către comisia alcătuită din Consiliul DRI. Acesta este compus din câte un reprezentant al fiecărei facultăţi şi este prezidat de coordonatorul instituţional Erasmus+. Criteriile principale de selecţie sunt rezultatele profesionale şi competenţele lingvistice pentru studiu sau predare, în conformitate cu prevederile acordurilor bilaterale.

Selecţia candidaţilor se face în conformiate cu regulamentul şi metodologia aprobate de Senatul UTCB, care pot fi consultate aici: Regulamente Erasmus

Anunț selecție mobilități Erasmus+ 2020/2021  

Rezultate selecție mobilități ERASMUS+ sem 2, 2020-2021

Anunț selecție mobilități Erasmus+ 2021/2022 

Rezultate selecție mobilități Erasmus+ an academic 2021-2022

Ghidul „Student Erasmus în vreme de pandemie”, publicat de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP), cuprinde informaţii destinate studenţilor cu privire la organizarea mobilităţilor în contextul COVID-19.

Depunere dosare de înscriere/candidatură mobilităţi:

mobilităţi studenţi: Doina IRODEL
e-mail: erasmusin@utcb.ro
tel. 0212421208/229
mobilităţi cadre didactice şi personal nedidactic: Mia TRIFU
e-mail: iro@utcb.ro
tel. 0212421208/139

DOSARUL DE CANDIDATURA – mobilitati pentru studenţi

Dosarul de candidatură se depune ON-LINE, in format pdf, la Biroul Erasmus+ (erasmusin@utcb.ro) şi trebuie să conţină:

Studentul va specifica în cerere dacă doreşte să îşi depună candidatura pentru mai multe universităţi, precizând ordinea preferinţelor. Schimbarea destinaţiei, ulterioară selecţiei, datorată opţiunii personale a candidatului sau a unor probleme neprevăzute intervenite la universitatea gazdă, se poate face numai în măsura în care rămân destinaţii neatribuite altor candidaţi.

Lista acordurilor Erasmus+ KA103 valabile în 2020-2021 (DESCARCA)

 

DOSARUL DE CANDIDATURA – mobilităţi pentru cadre didactice cu scop de predare sau pregătire/formare (STA/STT)

Dosarul de candidatură se depune la Biroul Erasmus+ (iro@utcb.ro) şi trebuie să conţină:

– cererea de deplasare tip (DESCARCA)

– invitaţia din partea universităţii gazdă;

– formularul „Staff mobility for teaching/training agreement” (cu specificarea conţinutului prelegerilor şi a programului de desfăşurare, pentru justificarea perioadei solicitate), aprobat de reprezentantul universităţii gazdă (STA descarca), (STT descarca).

Informaţii utile:

– orice cadru didactic poate beneficia de o mobilitate ERASMUS+ cu scop de predare, cu condiţia să îndeplinească următoarele criterii:

– mobilitatea pentru care se solicitată finanţarea se realizează la o universitate participantă la programul Erasmus+, cu care UTCB a încheiat un acord bilateral;

– subiectele conținute în programul de predare trebuie să facă parte din curricula universității gazdă;

– bareme aplicabile pentru contribuțiile la costurile pe număr de unități (DESCARCA)

– la încheierea perioadei de predare sau pregătire/formare, institutia gazdă eliberează un certificat care să ateste realizarea programului convenit.