Mobilități outgoing KA1

În baza contractului instituţional încheiat cu Agenţia Naţională pentru Acţiunea-Cheie 1 (KA1) şi în baza acordurilor inter – instituţionale încheiate, UTCB derulează următoarele tipuri de mobilitaţi:

Începând cu anul universitar 2018 – 2019 regulamentul Erasmus+ solicită ca programul mobilităţilor de predare să conţină elemente de dezvoltare curriculară şi de perfecţionare a tehnicilor de predare.

Selecţia candidaţilor, care are permanent în vedere criteriul transparenţei şi a egalităţii de şanse, este făcută de către comisia alcătuită din Consiliul DRI. Acesta este compus din câte un reprezentant al fiecărei facultăţi şi este prezidat de coordonatorul instituţional Erasmus+. Criteriile principale de selecţie sunt rezultatele profesionale şi competenţele lingvistice pentru studiu sau predare, în conformitate cu prevederile acordurilor bilaterale. Selecţia candidaţilor se face în conformiate cu regulamentul şi metodologia aprobate de Senatul UTCB, care pot fi consultate aici:

Depunere dosare de înscriere/candidatură mobilităţi: