Parteneriate internaționale

Parteneriatele internaţionale ale UTCB s-au dezvoltat în ultimii 25 de ani ca urmare a participării în cadrul celor 15 proiecte europene TEMPUS, dintre care a coordonat 7. Având la bază cooperarea din cadrul acestor proiecte, în anul 1998 UTCB a iniţiat un proiect de rețea tematică pentru Educație și Formare Europeană în domeniul ingineriei civile(EUCEET), care a fost coordonat de ENPC Paris şi care a implicat 132 de parteneri din 29 de țări europene. Pe parcursul celor 12 ani de activitate relaţiile inter instituţionale ale universităţii s-au dezvoltat şi consolidat, crescându-i în acelaşi timp vizibilitatea intenaţională. S-au deschis astfel noi perspective, materializate prin încheierea de noi acorduri de cooperare cu instituţii de pe alte 3 continente.

Creşterea vizibilităţii şi consolidarea poziţiei UTCB în comunitatea internaţională sunt în continuare obiective majore ale procesului de internaţionalizare. Un rol esenţial îl are promovarea cooperării cu universități de prestigiu şi a proiectelor de cercetare comune, prin implicarea nemijlocită a Departamentului de Relaţii Internaţionale. Pe lângă cele peste 60 de acorduri bilaterale cu universităţi europene în cadrul programului Erasmus+, UTCB are în derulare diferite alte tipuri de acorduri încheiate cu instituţii de învăţământ superior din Europa, Asia şi America.

O listă completă a acordurilor bilaterale şi a afilierilor UTCB găseşţi aici:

Descarcă

Ce este un program de Dublă Diplomă?

Este atunci când două universităţi din acelaşi domeniu oferă studenţilor, pe baza unui acord bilateral, posibilitatea de a obţine ambele diplome, fără a parcurge întregul program de studii la fiecare dintre ele. Obţinerea ambelor diplome este condiţionată de frecventarea cursurilor din țara parteneră un număr minim de semestre şi, eventual, de efectuarea unui stagiu practic. Condiţiile de eligibilitate şi de desfăşurare a programului sunt diferite, fiind specificate în cadrul fiecărui acord în parte.

Acorduri bilaterale disponibile

Acordul de Dublă Diplomă încheiat cu Ecole des Ponts ParisTech, unic în Romania, a fost semnat la Bucureşti în 2001. Anual, un număr de până la 5 absolvenţi ai ciclului 1 din domeniului Ingineriei Civile, pot să urmeze la ENPC doi ani de studiu şi un stagiu practic obligatoriu, în locul primului an de master. După susţinerea PFE (projet fin d’études) la Paris, studenţii revin la UTCB unde parcurg al treilea semestru din programul de master. În urma susţinerii disertaţiei, absolvenţii obţin atât diploma de master a UTCB cât şi diploma de inginer a ENPC. Până în prezent, 59 de absolvenţi ai UTCB au obţinut în acest fel diploma uneia dintre cele mai prestigioase instituţii de învăţământ superior din Europa.

Detalii privind participarea la program găseşti aici:

Descarcă Acord DD ENPC

În anul 2016, ca urmare a unei cooperări de peste 20 de ani între UTCB, prin Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor, şi Université de La Rochelle, s-a încheiat al doilea acord de Dublă Diplomă la nivel de master, specializarea “Eficacite energetique des instalations techniques du batiment”. În cadrul acestui program un număr de până la 5 studenţi urmează semestrele 1 şi 3 la universitatea parteneră şi semestrele 2 şi 4 la UTCB, obţinând diplomele de master ale ambelor universităţi. În anul universitar 2017 – 2018 au participat 5 studenţi de la UTCB şi 2 studenţi de la Université de La Rochelle.

Detalii privind participarea la program găseşti aici:

Descarcă Acord DD ULR

Începând cu anul universitar 2018-2019 a debutat programul de Dublă Diplomă la nivel master încheiat între UTCB, prin Facultatea de inginerie în limbi străine, şi Université de Liège, de care beneficiază anual câte 3 studenţi. În cadrul acestui program studenţii absolvenţi ai anului 1 master urmează anul 2 şi susţin disertaţia la Université de Liège, obţinând astfel ambele diplome.

Detalii privind participarea la program găseşti aici:

Descarcă Acord DD LIEGE

În anul universitar 2018 – 2019 a devinit operaţional un nou acord de Dublă Diplomă încheiat între ARUT (Alianţa Română a Universităţilor Tehnice din care face parte şi UTCB) şi Grupul INSA, care reuneşte 7 Institute Naţionale de Ştiinţe Aplicate şi 7 Şcoli Superioare Naţionale din Franţa. Studenţii doritori selecţionaţi din UTCB vor avea un parcurs şcolar alternativ, de câte un an de studiu în Franţa pe ciclu de învăţământ, începând cu anul 3 de licenţă, obţinând la sfârşitul programului, pe lângă diplomele de licenţă şi de master ale UTCB, şi diploma de inginer absolvent al unei universităţi din grupul INSA.

Detalii privind participarea la program găseşti aici:

Descarcă Acord DD INSA

Programul IAESTE

Fondată în 1948 la Colegiul Imperial din Londra, IAESTE este o asociaţie non-politică, independentă şi non-guvernamentală alcătuită din Comitete Naţionale şi a cărei principală misiune este de a asigura funcţionarea unui program de schimburi pentru stagii de practică ale studenţilor. Asociaţia oferă pe de-o parte studenţilor stagii specifice domeniului de studiu şi, pe de altă parte, oferă companiilor care primesc studenţii în practică, tineri motivaţi, dornici să-şi ridice nivelul pregătirii în profesia aleasă.

Fiecare membru colectează ofertele angajatorilor dispuşi să primească studenţi din străinătate pentru stagii de practică profesională, ca activitate complementară educaţiei universitare. Ofertele de stagii între membri funcţionează pe bază de reciprocitate.

Prin intermediul universităţilor afiliate sunt selectaţi studenţii care corespund cerinţelor angajatorilor, aşa cum sunt ele stipulate în oferte. Detaliile privind studenţii selectaţi sunt trimise apoi angajatorilor pentru aprobare.

Companiile şi instituţiile ofertante plătesc studenţilor o alocaţie care să le acopere costurile de subsistenţă pe perioada stagiului. Cheltuielile de transport până în ţara gazdă şi asigurarea personală pe durata stagiului sunt suportate de către stagiar.

Asociaţia IAESTE România este un ONG creat pentru a continua activitatea susţinută de Biroul de Relaţii Internaţionale al Universităţii de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu în colaborarea cu IAESTE Internaţional timp de 10 ani şi care reprezintă România în acest program. În anul 2008 IAESTE România a devenit membru cu drepturi depline în IAESTE International.

Obiective propuse:

Condiţii de eligibilitate:

programul IAESTE este deschis oricărui student care doreşte să efectueze stagiul de practică în străinatate, dacă a absolvit primul semestru de studiu şi are nivelul competenţelor tehnice şi lingvistice solicitate de angajator.

Numărul locurilor disponibile este în funcţie de ofertele primite, care sunt comunicate anual prin afişare şi postare pe site.

Mai multe detalii privind desfăşurarea programului şi modul de selecţie al candidaţilor găseşti aici: