Biroul Erasmus+

Universitatea noastră a aderat la programul Erasmus în anul 1998, obţinând carta Erasmus în anul 2002. Biroul Erasmus+ s-a înfiinţat în 2015, preluând atribuţiile Biroului de programe comunitare, care a administrat programul pe parcursul primelor două faze ale sale (Socrates – Erasmus şi Erasmus Lifelong Learning). În cei peste 24 de ani de experienţă Erasmus, UTCB şi-a mărit treptat numărul de parteneriate. În prezent sunt active 93 de acorduri bilaterale.

Date importante:

COD ERASMUS: RO BUCURES08
PIC: 996793729

NR. CARTA ERASMUS+ 2014-2021: 53714-EPP-1-2014-1-RO-EPPKA3-ECHE

Ghidul programului Erasmus+ 2021 (en)

Ghidul programului Erasmus+ 2022

Ghidul programului Erasmus+ 2022 (en)

Ghidul programului Erasmus+ 2023 (en)

Ghidul programului Erasmus+ 2023 (ro)

Carta ERASMUS UTCB 2014-2020

Erasmus-Policy-Statement UTCB 2014

Proiecte în derulare:

2020-1-RO01-KA107-079255

2021-1-RO01-KA131-HED-000011312

2022-1-RO01-KA131-HED-000063256

2022-1-RO01-KA171-HED-000071019

2023-1-RO01-KA131-HED-000124114

2023-1-RO01-KA171-HED-000134449

Eveniment ERASMUS OPEN DOORS – #EOD2022