Biroul Erasmus+

Universitatea noastră a aderat la programul Erasmus în anul 1998, obţinând carta Erasmus în anul 2002. Biroul Erasmus+ s-a înfiinţat în 2015, preluând atribuţiile Biroului de programe comunitare, care a administrat programul pe parcursul primelor două faze ale sale (Socrates – Erasmus şi Erasmus Lifelong Learning). În cei peste 22 de ani de experienţă Erasmus, UTCB şi-a mărit treptat numărul de parteneriate ajungând la 77 în anul 2020. În prezent sunt active 75 de acorduri bilaterale.

Date importante:

COD ERASMUS: RO BUCURES08
PIC: 996793729

NR. CARTA ERASMUS+ 2014-2021: 53714-EPP-1-2014-1-RO-EPPKA3-ECHE

Carta ERASMUS UTCB 2014-2020

Erasmus-Policy-Statement UTCB 2014

Proiecte în derulare:

2019-1-RO01-KA103-061708
2019-1-RO01-KA107-063011
2020-1-RO01-KA103-078285
2020-1-RO01-KA107-079255