Despre noi

Ce este Erasmus+?

Un program al Uniunii Europene în domeniul educaţiei, formării profesionale, tineretului şi sportului, care finanţează activităţi considerate importante (Key Actions) pentru dezvoltarea acestui domeniu. La nivel naţional programul este administrat de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) prin intermediul Birourilor Erasmus+ din universităţi. În cadrul acestui program peste 200 de studenţi din UTCB au beneficiat de mobilităţi de studiu la universităţi europene.

Biroul Erasmus+ reprezintă interfaţa dintre participanţii la program din cadrul UTCB şi Agenţia Naţională.

Echipa biroului Erasmus+ are ca obiective:

În cadrul contractului instituţional Erasmus+ se finanţează mobilităţi de studiu şi practică pentru studenţi şi mobilităţi de predare şi formare pentru cadre didactice şi personalul administrativ. Selecţiile candidaţilor se organizează, în principiu, în anul premergător mobilităţii, acestea fiind anunţate pe pagina web a universităţii, prin afişare la avizierele Erasmus+ din fiecare facultate şi prin intermediul reprezentanţilor facultăţilor în Consiliul DRI.

Lista universităţilor partenere şi a acordurilor bilaterale active poate fi descărcată aici:

Descarcă

Grantul Erasmus+ se acordă în funcţie de numărul mediu de mobilităţi realizate în anii precedenţi (past performance), în baza Contractului instituţional anual încheiat cu Agenţia Natională. Pentru anul universitar curent au fost alocate următoarele granturi, repartizate pe următoarele categorii de activităţi:

Informaţiile financiare curente privind finanţarea programului de mobilităţi în anul universitar în curs pot fi descărcate aici:

Descarcă

Arhiva completă a mobilităţilor efectuate în cadrul programului Erasmus+ în perioada 2013 – 2017 (studenţi, cadre didactice, personal nedidactic) poate fi descărcată aici:

Descarcă

Activitatea Biroului Erasmus+ este asigurată de:

Coordonator  Instituţional Erasmus+
Șef lucr. lector univ. dr. ing. Andreea CONDURACHE
e-mail: andreea.condurache@utcb.ro

Secretariat:
e-mail: iro@utcb.ro tel. 0212433630
Doina IRODEL e-mail: doina.irodel@utcb.ro tel. 0212421208/229
Mia TRIFU e-mail: mia.trifu@utcb.ro tel. 0212421208/139