Biroul pentru francofonie

MISIUNE

Biroul Francofoniei are drept misiune asigurarea unui management performant al activităților de cooperare cu instituțiile partenere francofone, precum și revigorarea spiritului științific și educativ francofon din cadrul Universității Tehnice de Construcții București.

Biroul funcționează în strânsă cooperare cu Agenția Universitară a Francofoniei în Europa Centrală și Orientală (AUF ECO), UTCB fiind un membru activ al acestei prestigioase asociații internaționale, precum și cu Institutul Francez din București și Ambasada Franței în România.

Proiecte de mobilități