Biroul de Relații Internaționale

Biroul de Relaţii Internaţionale (BRI) are ca misiune punerea în practică a obiectivelor Planului Strategic de Internaţionalizare a universităţii. BRI oferă sprijin instituțional și informațional pentru studenți, personal academic și administrativ, în ceea ce privește mobilităţile și cooperarea internațională.

MISIUNE:

Structura organizatorică

Proceduri și regulamente

Organizare

Director Centrul de Relații Internaționale:
Șef lucr. lector univ. dr. ing. Andreea Florentina CONDURACHE

Secretariat:

ing. Mia TRIFU
tel. 0212421208/139

ing. Doina IRODEL
tel. 0212421208/229

CONTACT:
e-mail: iro@utcb.ro
tel: +40-21 2433630

Adresă:
Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti
blocul admisistrativ FILS, scara B, etaj 2
Bd. Lacul Tei nr. 122 – 124
cod 020396, Sector 2
BUCURESTI

Programul cu publicul:
Luni-joi: 10:30 – 13:00, în zilele de vineri NU se lucrează cu publicul

Planul Strategic de Internaţionalizare a UTCB (descarca)