Biroul de Relații Internaționale

Biroul Relaţii Internaţionale (BRI) are ca misiune punerea în practică a obiectivelor Planului Strategic de Internaţionalizare a universităţii. BRI oferă sprijin instituțional și informațional pentru studenți, personal academic și administrativ, în ceea ce privește mobilităţile și cooperarea internațională.

Avem următoarele atribuţii:

BRI are sediul în spaţiul alocat Departamentului de Relaţii Internaţionale din blocul admisistrativ al FILS, scara B, etaj 2.

Activitatea de secretariat este asigurată de:

Ofiţer relaţii internaţionale
Laurenţiu SONIA e-mail: iro@utcb.ro tel. 0212433630

Secretare:
Doina IRODEL e-mail: doina.irodel@utcb.ro tel. 0212421208/229
Mia TRIFU e-mail: mia.trifu@utcb.ro tel. 0212421208/139

Planul Strategic de Internaţionalizare a UTCB

Descarcă