Bureau de Relations Internationales

Departamentul de Relaţii Internaţionale (DRI) are ca misiune punerea în practică a obiectivelor Planului Strategic de Internaţionalizare a universităţii. DRI oferă sprijin instituțional și informațional pentru studenți, personal academic și administrativ, în ceea ce privește mobilităţile și cooperarea internațională.

Atribuțiile DRI:

Structura organizatorică

Proceduri și regulamente

Echipa DRI

Director Departament de Relații Internaționale:
Șef lucr. lector univ. dr. ing. Andreea Florentina CONDURACHE
e-mail: iro@utcb.ro
tel: +40-21 2433630

Secretariat:

ing. Mia TRIFU
e-mail: mia.trifu@utcb.ro;
tel. 0212421208/139

ing. Doina IRODEL
e-mail: doina.irodel@utcb.ro;
tel. 0212421208/229

CONTACT:
iro@utcb.ro

Adresă:
Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti
blocul admisistrativ FILS, scara B, etaj 2
Bd. Lacul Tei nr. 122 – 124
cod 020396, Sector 2
BUCURESTI

Programul cu publicul:
Luni-joi: 10:30 – 13:00

Planul Strategic de Internaţionalizare a UTCB (descarca)