Despre noi

Biroul Relaţii Internaţionale (BRI) are ca misiune punerea în practică a obiectivelor Planului Strategic de Internaţionalizare a universităţii. BRI oferă sprijin instituțional și informațional pentru studenți, personal academic și administrativ, în ceea ce privește mobilităţile și cooperarea internațională.

Avem următoarele atribuţii:

BRI are sediul în spaţiul alocat Departamentului de Relaţii Internaţionale din blocul admisistrativ al FILS, scara B, etaj 2.

Activitatea de secretariat este asigurată de:

Doina IRODEL e-mail: doina.irodel@utcb.ro
Mia TRIFU e-mail: mia.trifu@utcb.ro

Telefoane: +40 212421208/229, 139

Planul Strategic de Internaţionalizare a UTCB

Descarcă