Alte proiecte Erasmus+

În cadrul Acţiunii – Cheie 2 din domeniul Cooperării pentru inovare şi schimb de bune practici, UTCB este parteneră în 3 programme de Parteneriat strategic în derulare, după cum urmează:

Tip proiect: KA2 – Parteneriate strategice
Cod proiect: 2015-1-FI01-KA203-009044
Titlu proect: „Future Mathematics”
Coordonator: Tampere University of Applied Sciences
Promotor UTCB: Ion MIERLUŞ-MAZILU

Tip proiect: KA2 – Parteneriate strategice
Cod proiect: 2017-1-ES01-KA203-038491
Titlu proect: „New Rules for assessing Mathematical Competencies”
Coordonator: Universidad de Salamanca
Promotor UTCB: Ion MIERLUŞ-MAZILU

Tip proiect: KA2 – Parteneriate strategice
Cod proiect: 2015-CZ01-KA203-013931
Titlu prioect: „Systèmes juridiques et droit des entreprises dans l’ÚE: Traduir et interpréter dans la diversité”
Coordonator: University of South Bohemia
Promotor UTCB: Elena MAFTEI GOLOPENTIA

Detalii despre aceste proiecte găseşti aici: