PROGRAMUL ERASMUS+ 2021-2022

1 martie 2021

Se organizează concurs de selecţie pentru studenţii interesaţi să participe la programul Erasmus+, în anul universitar 2021-2022, la mobilităţi de studiu, practică, pregătirea disertaţiilor sau pregătirea unnuui raport de cercetare în cadrul programului de studii doctorale și programe de Dublă Diplomă.

Sunt eligibili studenţii care NU au mai beneficiat de o bursă ERASMUS+ în cadrul aceluiași ciclu de studii.

Lista instituţiilor gazdă, cu numărul şi durata mobilităţilor disponibile poate fi descărcată de la adresa: https://dri.utcb.ro/biroul-erasmus/mobilitati-outgoing-ka1/

Evaluarea dosarelor de candidatură și realizarea selecției se va face de către Comisia de Selecție la nivelul Consiliului Departamentului de Relaţii Internaţionale pe data de 10 MARTIE 2021.

Candidaţii vor depune ON-LINE până la data de 8 MARTIE 2021, in format pdf, la Biroul Erasmus+ (erasmusin@utcb.ro) dosarul de înscriere cu următorul conţinut:

Pentru studenţii la ciclurile de studii Licenţă şi Master

pentru doctoranzi

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Erasmus+: telefon: 0744567747 sau e-mail: erasmusin@utcb.ro

Studenţii interesaţi să efectueze un stagiu practic în Europa (firmă de construcţii/proiectare, laborator de încercări etc.) cu fiinanţare din programul Erasmus+ pot face propuneri pentru instituţiile gazdă
disponibile, în baza unui acord de principiu obţinut din partea acestora.